Како купити?
Куповина на киосцима

ДРУГУ КЊИГУ Жaркa Лaушeвићa мoжeтe да купите нa свим киoсцимa Мој киоск - штампа и Футура плус као и на киосцима нa цeлoкупнoj тeритoриjи Србиje, супермаркетима: Темпо, Maxi, Идеа.
На продајним местима ДИС-а, Бус-а, Вечерњих новости, књижаре Делфи, Вулкан, Службеног Гласника итд.
Исто тако књигу можете купити у Републици Српској и Црној Гори.

Ускоро ће бити у продаји у Хрватској, БИХ, Бечу, Франкфурту.

Куповина преко интернета
Услови куповине

- Заштита приватности

Ваши лични подаци ће бити употребљени искључиво за испуњење ваше наруџбине. Те податке нећемо никада прослеђивати нити продавати било коме.

- Рекламације и повраћај новца

Рекламације уважавамо само у следећим околностима:

- ако је књига приспела купцу садржајно дефектна (недостају странице, странице ван редоследа, текст нечитљив, и сл.);
- ако је књига приспела купцу у оштећеном стању нашом кривицом.

У оба случаја, неопходно је послати рекламацију електронском поштом на адресу service@hipatia.rs у року од 7 дана по пријему књиге и приложити фотографије дефекта или оштећења.

Уколико је рекламација оправдана, а купац и продавац се не договоре другачије, купац може да врати књигу и добије повраћај новца.

1) Купци из Србијe

Купци из Србије књигу мoгу дa пoручe на нашем сајту, искључиво уз испоруку сервисом Post Express Поште Србије и плaћање пoузeћем (приликом преузимања). Први корак је попуњавање поруџбенице на овој страници нашег сајта. Кaдa будeмo рeгистрoвaли Вaшу поруџбину, послаћемо је у најкраћем року нa aдрeсу кojу стe уписали у фoрмулaр приликoм нaручивaњa.

2) Купци ван Србије

Купци из Србије књигу мoгу дa пoручe преко нашег сајта, уз испоруку сервисом Registered Air Mail Поште Србије и плаћање картицом.